English » Our team » Interns

During the academic year 2019-20; and under the aegis of the UNESCO Chair on Climate Diplomacy

Tzortzi Moutsodemi


During Spring Semester 2018-19

Chrysanna Konstantatou, Sophia Kyriou, Chryssa Politi, Angeliki ZagoritiDuring Spring Semester 2017-18

Vaggelis Myridakis, Athanasia Skliri, Alexandra Sourpi